заява

 • 101заперечення — я, с. 1) Дія за знач. заперечити. 2) Заява про незгоду з ким , чим небудь, доказ проти чогось. || Спростування чого небудь. •• Запере/чення про/ти по/зову аргументовані докази, що спростовують пред явлений позов. 3) Невизнання існування, значення …

  Український тлумачний словник

 • 102застереження — я, с. 1) Дія за знач. застерегти. 2) Те, що застерігає від чого небудь. || Попередження. 3) У міжнародних угодах – одностороння заява, зроблена при підписанні, ратифікації, затвердженні, прийнятті угоди або приєднанні до нього. •• Арбітра/жне… …

  Український тлумачний словник

 • 103касаційний — а, е, юр. Стос. до касації, пов язаний з нею. •• Касаці/йна ска/рга прохання, заява про перегляд та скасування вироку суду. Касаці/йна інста/нція суд, що розглядає справи за касаційними скаргами та протестами на вироки й ухвали суду першої… …

  Український тлумачний словник

 • 104касація — ї, ж., юр. 1) Перегляд, скасування вищою інстанцією судової ухвали, вироку, що не набрали чинності закону. 2) розм. Скарга, заява про перегляд судової ухвали, вироку. Написати касацію. •• Каса/ція ви/борів визнання виборів недійсними внаслідок… …

  Український тлумачний словник

 • 105клопотання — я, с. 1) Дія за знач. клопотати й клопотатися 1 3). •• За клопота/нням кого, чого завдяки чиїмсь проханням, старанням. 2) Писана заява, прохання про що небудь, яке подають до офіційної установи. || Письмове звернення з проханням про визнання за… …

  Український тлумачний словник

 • 106об'явка — и, ж., заст. Повідомлення, заява …

  Український тлумачний словник

 • 107пас — I а, ч. 1) Те, чим підперізують одяг по талії (ремінь, шнур і т. ін.). || Дві з єднані перемичкою смуги шкіри чи брезентової тканини з пряжками для зв язування і перенесення ручного багажу. 2) розм. Довга вузька смуга, стрічка тканини, паперу і т …

  Український тлумачний словник

 • 108подання — а/ння/, с. 1) Дія за знач. подати. •• Вну/трішнє пода/ння інформа/ції спец. а) подання даних у пам яті ЕОМ; б) подання даних на фізичному рівні. Двійко/ве пода/ння/ інформа/ції спец. подання інформації у двійковому коді …

  Український тлумачний словник

 • 109податковий — а, е. 1) Стос. до податку; пов язаний з розподілом і сплатою податків. Податкові пільги. || Признач. для обліку, розподілу і сплати податків. Податковий реєстр. •• Податко/ва адміністра/ція Украї/ни (ПДУ) державний виконавчий орган України, що… …

  Український тлумачний словник

 • 110просьба — и, ж. 1) Ввічливе звертання до кого небудь з метою домогтися чогось, спонукати кого небудь зробити, виконати щось; прохання. 2) заст. Письмове клопотання, заява …

  Український тлумачний словник